Vic posarà plaques fotovoltaiques en diversos equipaments municipals

Els 4 projectes es van aprovar per unanimitat del ple

Ple.
Ple

 

El ple de dilluns 6 de febrer va aprovar per unanimitat els projectes executius per la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a l'escola del doctor Joaquim Salarich, a l'edifici de la Guàrdia Urbana, a l'Escola de la Sínia i a l'escola Vic Centre. En aquests dos últims casos serà una instal·lació col·lectiva que permetrà ser una xarxa distribuïdora d'energia renovable en equipaments municipals, que es trobin a menys de dos quilòmetres.

 

Tal com va explicar el regidor de Manteniment i Serveis, Albert Castells, es tracta d'un projecte pactat amb el grup d'ERC amb la finalitat de seguir amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. "És un pas més en les energies renovables".

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch, va dir: "Estem contents que es porti a terme aquest projecte, en el qual hem pogut participar. Evidentment, hem de continuar i anem lents. Demanaríem que busquéssim el finançament i ens ho creguéssim de debò".

 

Des de Capgirem Vic, la regidora, Carla Dinarès, va anunciar el vot a favor amb l'objectiu d'anar revertint el malbaratament energètic. "Són mesures de primera setmana de mandat i no a tres mesos de les eleccions". Dinarès, va afegir: "Ho diem perquè aquests 4 projectes corresponen a un acord amb ERC, i cap d'aquests projectes no s'han tingut en compte en els pressupostos municipals. Suposo que també hi són perquè hi ha subvencions que ho poden fer possible. S'acaba d'inaugurar la biblioteca i no té aquesta instal·lació, es veu que no hi ha visió. També ara canviarem tot a led, si es fa tot és perquè es veu que en els últims anys, no s'ha fet res. Concretament en les plaques al Salarich, que les seves cobertes no estan ben orientades i mai funcionaran al 100 %. La nostra proposta seria que es replantegi quan hi ha edificis al costat com els Centres Cívics, que sí que funcionarien bé.

 

Castells, per la seva banda, va recordar que, aviat, hi ha la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible (FECS) a Vic i que la ciutat s'ha pres l'emergència climàtica molt seriosament. "Aquests projectes que portem a aprovació es finançaran amb subvencions de la diputació, i si no la voluntat política és dotar-ho perquè sigui una realitat"

 

El regidor de Manteniment i Serveis també va explicar que la biblioteca és l'edifici més modern i eficient de la ciutat de Vic i que disposa de l'etiqueta A. "El podrem sobrealimentar a través dels equipaments amb plaques solars. El criteri és triar aquells espais que puguin ser més eficients".

 

Dinarès, va afegir: "No els comprem el discurs. Si els projectes haguessin engegat abans, l'estalvi energètic que s'hagués aconseguit seria molt gran. Si políticament hi ha voluntat, s'assigna una partida pressupostària".

 

Nova Xarxa de Serveis Urbans

Per unanimitat del ple es va aprovar iniciar el traspàs de serveis, que fins ara feia l’empresa Minsvic, a La Xarxa de Serveis Urbans amb previsió que comencin en data 1 de maig. En aquest sentit, el regidor de Manteniment i Serveis, Albert Castells, es va mostrar satisfet de seguir avançant en aquest nou organisme que permetrà agrupar tots els serveis sota un mateix paraigua i, per tant, oferirà un servei més eficient i planificat.

 

Des de CapgiremVic, Roger Cumeras, va posicionar-se a favor: “S’està canviant el sistema i això demostra que un organisme autònom pot servir per oferir serveis de forma directa. També demostra que és possible passar d’una gestió mixta a una directa, sense que tingui afectacions ni s’hagi d’enviar ningú al carrer. Votarem a favor i esperem que hi hagi més casos com aquest”.

 

Castells va concloure el punt dient: “Ja sabem que vostès creuen un servei únic i integrat tot a l’administració. Nosaltres creiem en l’administració pública i en l’empresa privada i valorem les necessitats de cada cas”.

 

També es va aprovar per unanimitat i definitivament el Pla Director del Cementiri. La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va explicar que, després de presentar el Pla Director del Cementiri, es va exposar de forma pública, i el grup de Capgirem Vic va presentar 3 al·legacions, les quals queden acceptades i es traslladen als òrgans competents.

 

Marc Camacho, de CapgiremVic, va dir: “Estem contentes que acceptin les al·legacions. La proposta per les renovables és permanent. Celebrem, també, el reconeixement a les brigadistes internacionals”.

 

Per la seva banda, la regidora no adscrita, Carme Tena, va traslladar que el Pla Director permet conèixer l’estat de les instal·lacions i que podrà donar resposta a les necessitats actuals.

 

Un altre punt aprovat per unanimitat va ser l’encàrrec de gestió per al desenvolupament de les funcions de l’oficina d’informació al consumidor durant l’any 2023. La regidora de Cultura, Bet Piella, va explicar que es fa l’encàrrec al Consell Comarcal, entitat encarregat de fer les funcions.

 

Ordenances

El ple va aprovar provisionalment amb els vots a favor de JuntsxCat i ERC, els vots en contra de la regidora no adscrita, Carme Tena, i l’abstenció de Capgirem Vic, la modificació de l’ordenança fiscal 4: impost i increment del valor dels terrenys urbans.

 

La regidora d’Economia, Núria Homs, va explicar: “Portem l’aprovació de l’ajut puntual i la modificació que ens permet que s’integri en la normativa”.

 

Amb els vots a favor d’ ERC i de la regidora no adscrita, Carme Tena, i l’abstenció de Capgirem Vic, es va aprovar la modificació de crèdits 01/ple/2023 del pressupost municipal de 2023, i la modificació parcial del pla d’inversió i finançament de l’Ajuntament de Vic 2023-2026.

 

Titi Roca, regidor d’Esports, va exposar: “Passem aquesta modificació de crèdit molt senzilla perquè hem rebut una subvenció de la DIBA de 431.204,30 euros i l’incorporem al pressupost municipal com a majors ingressos. Aquests diners els destinarem a inversions en eficiència energètica. Per una banda, 296.051,05 euros aniran dirigits a la renovació de l'enllumenat públic de la ciutat; i 135.153,22 euros es destinaran a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’ETB. Aquesta incorporació d’ingressos ens fa fer un ajust el Pla d’Inversions, ja que donat que tindrem més ingressos, podem disminuir una part del finançament que ens ve via crèdit. Així doncs, a banda de la modificació de crèdit, també portem a aprovació la modificació del PAIF”.

 

El ple també va aprovar amb els vots en contra de Capgirem Vic i l’abstenció d’ERC i de la regidora no adscrita, Carme Tena, l’autorització i disposició de la despesa a rases Vic pel servei de construcció de rases, voreres, clavegueram i altres obres de competència municipal que es realitzin a la via pública, també l’obra civil dels edificis municipals o adscrits a un servei públic per l’any 2023.

 

El regidor de Manteniment i Serveis, Albert Castells, va afegir: “Cal l’autorització com a tràmit per poder fer factures”.

 

Béns immobles

El ple va aprovar amb els vots a favor d’ERC i de la regidora no adscrita, Carme Tena, i els vots en contra de Capgirem Vic, la cessió gratuïta d’ús temporal de la primera planta de l’immoble anomenat escola bressol Sentfores.

 

Des de Capgirem Vic, Susana Vives va explicar que es manifesten sempre en el mateix sentit. “Serà un vot en contra del procediment i no en contra del projecte social”, va remarcar.

 

Per unanimitat es va aprovar la relació de les persones propietàries i de béns i drets afectats per l’expropiació de la part de finca situada al carrer dels aluders, número 6. La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va assenyalar que s’està duent a terme les expropiacions previstes en el plantejament de la ciutat.

 

També es va aprovar per unanimitat la relació de les persones propietàries i de béns i drets afectats per l’expropiació de la part de finca situada entre els carrers Sant Jordi i Canigó. En aquest sentit, la regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, afegir que es tracta d’una zona per regularitzar i endreçar.

 

En la mateixa línia es va aprovar per unanimitat Aprovar l'expedient d'imposició de contribucions especials al carrer nou (segon i tercer tram).

 

Més punts aprovats

El ple va aprovar per unanimitat l’increment addicional salarial per l’any 2022 i per l’any 2023 a favor de la societat mercantil d’economia mixta Vialnet SL pel contracte de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria, i autoritzar i disposar la despesa corresponent.

 

El regidor de Manteniment i Serveis, Albert Castells, va aclarir: “L’increment addicional correspon per l’any 2022 i 2023, que suposa una despesa de 33.090 €.

 

També es va aprovar per unanimitat l’increment salarial de 1,5 % en la partida de personal per l’any 2022 a favor de la societat mercantil d’economia mixta Minsvic, per la gestió dels serveis de conservació i manteniment de l’enllumenat de la ciutat de Vic i fixar la quantitat anual pel 2023.

 

En aquest cas, el regidor, Albert Castells, va especificar que són una mica més de 14.000 €.

 

Precs i preguntes

El grup municipal d’ERC va preguntar sobre el carril bici Vic-Manlleu i pel carrer Sagrada Família. Per la seva banda, Capgirem Vic va preguntar a quins col·lectius van dirigits els plans ocupacionals que ha posat en marxa l’equip de govern de Vic. També van demanar els criteris que s’han seguit des de mobilitat per establir els cartells (Vic, ciutat universitària) a totes i cadascuna de les entrades de la ciutat.