Eleccions al Parlament Europeu

El dia 9 de juny de 2024 es celebraran les eleccions al Parlament Europeu. En aquestes eleccions, podran votar les persones nacionals dels països de la UE que hagin manifestat prèviament la seva intenció de votar a Espanya per a aquestes eleccions.

https://eleccions.vic.cat/

  Formació del cens electoral d’estrangers residents a Espanya (CERE)

  Els ciutadans de la UE, no espanyols, residents a Espanya, podran votar si estan inclosos al cens electoral vigent d'aquestes eleccions i són majors d'edat el dia de la votació.

  Per a la seva inclusió al cens electoral vigent han d'estar empadronats i haver manifestat la seva voluntat d'exercir el dret de sufragi actiu a les eleccions al Parlament Europeu a Espanya.

  La declaració formal de manifestació de la voluntat de vot a Espanya es poden realitzar per internet, correu postal o personalment a l'Ajuntament de residència.

  • Per internet, a la seu electrònica de l'Institut Nacional d’Estadística (INE): https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoUECTT
  • A l’ajuntament de residència: omplint un model de declaració formal de la manifestació de la voluntat de votar a Espanya que l’ajuntament tindrà a disposició de qui el demani (i que també es pot descarregar a la seu electrònica de l’INE).
  • Per correu postal. L’Oficina del cens electoral, per facilitar la manifestació de la voluntat de vot, va enviar a finals d’octubre de 2023 una comunicació als ciutadans de la UE residents a Espanya, amb les dades dels seus empadronaments preimpreses. Les comunicacions s’han dirigit únicament a qui l’OCE no s’hagués dirigit en eleccions al Parlament europeu anteriors (altres al padró d’habitants posteriors a l’agost de 2018) i no hagin realitzat la declaració formal d’intenció de vot. Aquesta comunicació inclou una clau de tramitació telemàtica que possibilita realtizar la manifestació de vot en eleccions al Parlament europeu per internet, sense tenir accés a @Clave, accedint a la seu electrònica de l’INE a la següent adreça: https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoUECTT

  Qui rebi aquesta carta podrà manifestar la seva voluntat de votar a les eleccions al Parlament Europeu, a més dels tràmits ja descrits en els apartats anteriors, per correu postal enviant la resposta a la carta directament a la Delegació Provincial de l’OCE, sense necessitat de pagar franqueig.

  La manifestació de voluntat de votar a Espanya té caràcter permanent mentre l’interessat resideixi a Espanya, excepte si es fa una sol·licitud formal manifestant el contrari. Perquè tinguin efecte en el cens electoral vigent de les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024, les altres al padró d’habitants i les declaracions formals hauran de realitzar-se abans del dia 30 de gener de 2024.

  Les manifestacions presentades després del 30 de gener de 2024, incloses les que s’hagin pogut presentar per reclamació a les dades d’inscripció al cens electoral, no s’incorporaran al cens vigent de les eleccions del 9 de juny de 2024.

  COL·LEGIS ELECTORALS

  Consulta a quin col·legi electoral et toca votar en el següent enllaç: https://eleccions.vic.cat/