Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal