S’aprova la universalització de l’I2

Es va aprovar amb els vots a favor de JuntsXCat, els vots en contra d’ERC, Capgirem Vic i de la regidora no adscrita, Carme Tena

Ple.
Ple

 

 
El ple de dilluns va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat i els vots en contra d’ERC, Capgirem Vic i de la regidora no adscrita, Carme Tena, la modificació de crèdits, de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, que aposten per la universalització de l’I2.
 
 
La regidora d’Economia, Núria Homs, va explicar que s’incorporen gairebé 5 milions d’euros de romanents per seguir fent avançant la ciutat i va recordar que, a finals d’octubre, es va aprovar el pressupost de l’Ajuntament per un import de més de 60 milions d’euros.
 
 
Aquests romanents plantegen una aportació de 116.000€ a les  dues escoles bressol concertades per la gratuïtat de l’I2, perquè tal com destaca la regidora d’Economia, Núria Homs, fan una funció pública. A més a més, dintre d’aquest paquet també es farà una aportació a l’Escola de Noves Oportunitats, a l’aula de Robòtica i es donarà una subvenció a Sant Joan de Déu, per un projecte per l’èxit escolar.
 
 
La resta de romanents, tal com va detallar la regidora, van repartits a diverses àrees de l’Ajuntament per poder tirar els projectes endavant.
Des d’ERC, Josep Lluís Garcia, va reiterar el vot en contra. “Està clar que podem estar d’acord en moltes partides, però és un vot en contra en les formes. La Llei d’Estabilitat pressupostària s’està incomplint, tot i que està suspesa, en qualsevol cas, vigilem no perdre el control”. Garcia va afegir: “Vostè diu que les partides van adreçades a millorar el benestar de les persones de Vic, no crec que els 50 mil euros a l’Abadia de Montserrat sigui així. També l’oportunitat de fer una desviació del pressupost, just abans de les eleccions es veu un objectiu clar”. I va concloure amb: “Ja vam alertar fa uns mesos de l’ús dels fons de l’ajuntament per fins electorals”.
 
Per la seva banda, Roger Cumeras, de Capgirem Vic, va apuntar que la modificació és una ampliació del pressupost i va agrair la feina dels tècnics. “Un govern democràtic hauria de presentar el pressupost i ampliacions al costat de l’oposició. I ara s’ha tirat pel dret. Posem en dubte algunes partides. Tornem a regalar 100.000 euros al circuit del motor. Han augmentat les partides del servei de l’Atlàntida i l’Escola de Música sense justificació. Han creat unes subvencions per fundacions privades per compensar l’I2 en comptes de tenir la gratuïtat del 100% de les escoles bressol o la 4a escola bressol municipal. Han ampliat les dubtoses partides de la neteja d’escoles i d’edificis municipals. No estem en contra de donar subvencions a les entitats, perquè són necessàries i fan viva la ciutat, però es poden establir diversos mecanismes transparents. És moment de fer créixer partides socials o polítiques d’habitatge. Veien com es gestiona l’ampliació de pressupost ens veiem obligats a votar en contra”.
 
 
La regidora no adscrita, Carme Tena, va afegir que li hagués agradat més participació dels grups de l’oposició. “Votaré en contra perquè no em sembla una bona gestió. Es va augmentar els impostos dient que era molt ajustat per no apretar la ciutadania i ara estalvis de tots escampats per exemple a l'Abadia de Montserrat, serà que aquí no tenim necessitats. També destinen 100.000 euros al Blockchain, si es busca informació sobre el CBCAT veus tots els diners i finançament que tenen, i no sabem veure realment quin revertiment té a la ciutat. També els 100.000 euros al circuit del motor. L'Ajuntament va destinar 225.000 euros al bisbat de Vic per la restauració d'obres de SERT quan el bisbat ja té recursos”.
 
 
Homs va replicar: “Heu dit moltes coses i el que diria és que nosaltres aprofitem aquesta oportunitat, i darrere de cada decisió hi ha un argument, no són decisions oportunistes. Teniu una mirada molt reduïda. Les àrees estan dotades amb tot el que s’ha demanat i atenen les necessitats veient la gestió dels recursos que fem. El que vull dir és que tot el que s’ha destinat ha estat pensat, valorat i argumentat i no és fruit d’una decisió individual. Tot el que presentem està dins de la llei”.
 
 
Garcia va contestar: “Ja li vam explicar. Van esbombant que no vam fer res i nosaltres ja vam acordar uns pressupostos. Si hi ha voluntat, les coses surten”.
 
 
Cumeras, també, va respondre: “No hem dit res de no aprofitar els romanents, però sí d’aprofitar l’oposició. Evidentment, els pressupostos es fa amb els interessos de l’equip de govern és lògic”.
 
 
Per últim, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va exposar: “Només voldria afegir el bon estat de salut econòmic d’aquest ajuntament. Quan van votar en contra van deixar entreveure que no ho aconseguiríem i ho hem fet. Tot i la situació complicada som capaços de restablir totes les partides i fins i tot algunes amb escreix perquè puguem revertir a la ciutadania. Són diners de l’ajuntament i estem en contra de la llei Arsal. Els estalvis ens els hem de dirigir a nosaltres mateixos, no l’estat espanyol. Erra va seguir: “Pel que més ha generat controvèrsia, l’Abadia de Montserrat diria que busquen suport públic i privat. Vull dir que quan se celebri els 1.000 anys es doni suport i també hi hagi la ciutat de Vic. És una decisió personal amb la voluntat que la gent de Vic, també, estigui orgullosa.
 
 
Síndic de Greuges
 
 
En la sessió plenària es va donar compte de la memòria del Síndic de Greuges Municipal corresponent a l’any 2022, de la mà del Síndic de Vic, Joan Sala Baiget, que va començar la intervenció amb un agraïment a totes les persones que l’han acompanyat durant l’any 2022. Sota el lema “Atenem amb Empatia”, la memòria compta amb 100 casos: 29 a Urbanisme i Mobilitat; 20 a Convivència i Seguretat; 17 a Economia i Serveis; 14 a Benestar Social i Família; 8 a Habitatge; 4 a Educació i Escoles; 4 a Comerç i Mercat; 2 de Cultura; 1 de Sanitat; i 1 d’Esports.
 
 
D’aquests 100 casos, 86 s’han considerat queixes i 14 han estat assessoraments. De les 86 queixes, 80 han estat admeses i 6 no han estat admeses. De les 80 admeses, 30 han estat acceptades; 10 acceptades parcialment; 29 no acceptades; i 11 han estat derivades, de les quals 7 casos s’han derivat a la Sindicatura de Greuges de Catalunya; 1 al Síndic de Manlleu; 1 al Servei de Mediació Comunitària; 1 al Serveis Socials, i la darrera al DGAIA.
 
 
A banda, s’han celebrat 36 reunions amb l’equip tècnic i els regidors i les regidores. També s’han fet dues trobades significatives amb la Síndica de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i amb la Síndica de Greuges de Catalunya. El Síndic de Vic ha assistit a 7 jornades i cursos de formació.
 
 
Pla estratègic de la mobilitat dels polígons de Gurb i Vic
 
 
El ple va aprovar per unanimitat l’estratègia de mobilitat als polígons de Gurb i de Vic. La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va explicar que els polígons no només són de Vic i que per aquest motiu s’ha de treballar amb Gurb. “L’estratègia de mobilitat es treballa amb una prova pilot de l’ATM. El pla es basa en uns eixos i accions concretes per programar i executar de forma coordinada amb les empreses".
 
 
Per la seva banda, Susana Vives, de Capgirem Vic, va comunicar que es valora molt positivament la feina feta, però va comunicar que el PMUS, aprovat des de fa un temps, ja hi havia mancances en l’entorn dels polígons. 
 
 
Palmero va concloure dient que el pla permet entendre la situació i poder atendre les necessitats.
 
 
Suport al Consell de la República
 
 
Durant la sessió es va aprovar amb els vots a favor de JuntsXCat i Capgirem Vic i els vots en contra de la regidora no adscrita, Carme Tena, i l’abstenció d’ERC, la moció presentació per JuntsXCat per la col·laboració de l’Ajuntament de Vic amb el Consell de la República.
 
 
La defensa un membre del Consell de la República.
 
 
Som la primera institució republicana de CAT i té per objecte impulsar les activitats de caràcter polític, social, cultural i econòmic destinades a la implantació i materialització d’un estat independent en forma de República.
 
 
Els valors del Consell de la República són:
 
-Dret a l’autodeterminació
 
-Pau, no-violència.
 
-Respecte, voluntat i diàleg.
 
-Drets lingüístics individuals i col·lectius.
 
-Apoderament ciutadà en tots els seus àmbits.
 
-No discriminació, igualtat d’oportunitats, dignitat de les persones i defensa de la societat inclusiva.
 
-Sostenibilitat, justícia social, econòmica i mediambiental.
 
-Treball cooperatiu i col·laboratiu.
 
-Esperit, autoexigència, aspiració, excel·lència i rigor.
 
La legitimitat originària del Consell de la República neix de la sobirania popular del poble de Catalunya, expressada en dues ocasions, l’1 d’octubre de 2017 i el 21 de desembre de 2017. En aquesta segona ocasió, les forces independentistes van obtenir la majoria al Parlament.
 
 
L’acord d’investidura preveia la creació del Consell de la República, ja que el mandat republicà sorgit de l’1 d’octubre de 2017 necessita d’una institució republicana.
 
 
En la seva voluntat de ser una eina per al desenvolupament d’aquelles estratègies i projectes que permetin avançar Catalunya i les seves institucions cap a una República Catalana Independent, el Consell de la República està en condicions d’oferir alguns serveis a les administracions públiques catalanes que ajudin a la millora de la seva eficiència i al mateix temps comportin un avenç important en l’assumpció i reforç dels esmentats valors: la identitat digital republicana i l’orientació en contractació pública republicana.
 
 
Cal remarcar que el principi d’autonomia local reconegut constitucionalment als municipis en els articles 137 i 140 de la Constitució Espanyola i a la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL, des d’ara) – elaborada en el si del Consell d’Europa el 1985 i ratificada per Espanya el 20 de gener de 1988 –, implica, entre altres, reconèixer als municipis la potestat de lliure decisió i llibertat de gestió dels seus assumptes fins i tot d’aquells aliens a la seva competència, relacionats amb l’interès municipal (article 25.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local). L’autonomia local és el dret i la capacitat efectiva de les entitats locals d’ordenar i gestionar els seus afers públics.
 
 
Per tot això, a conseqüència de la coincidència en els seus objectius, el Ple Municipal de Vic,
 
 
ACORDA:
 
 
PRIMER. - Cercar un marc de col·laboració adient entre el Consell de la República i l’Ajuntament de Vic per disposar dels serveis que la institució republicana ofereix als ens locals.
 
SEGON. - Donar trasllat del present acord al Consell de la República a través del correu electrònic consuminstitucional@consellrepublica.cat
 
 
La regidora d’ERC, Maria Balasch, va donar les gràcies per la moció i va afegir: “És una entitat que vol treballar per la independència de Catalunya. Nosaltres, que compartim l’objectiu, creiem que cal seguir treballant des de tots els fronts. Les entitats i els ajuntaments. El paper dels ajuntaments és facilitar les seves activitats des de la cessió d’espais i no organitzar els actes”.
 
 
Des de Capgirem Vic, va apuntar: “Portem en el nostre ADN la constitució de la república de Catalunya.
 
 
I per últim, la regidora no adscrita, Carme Tena, va explicar que “per resoldre els problemes prefereixo la realitat, no la fantasia”.
 
 
Per la seva banda, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va explicar: “Vam exposar entrar la moció perquè és una institució que hi creiem. Existeix i no és sense ficció. Va néixer a partir de l’1 d’octubre, i des de llavors tenim gent a l’exili. Va néixer per aconseguir la independència i també per unir tots els grups que volen la independència. També volen aconseguir acords locals, perquè es necessita la força local, com es va veure a l’1 d’octubre. Necessitem el país i els municipis per avançar cap a la independència.
 
 
Energia sostenible
 
 
Per unanimitat es va aprovar definitivament el projecte executiu per una instal·lació solar fotovoltaica de 99 KWN per autoconsum connectada a la xarxa a la coberta de l’edifici de propietat municipal ubicat al carrer de Josep Maria Pallàs 1.
 
 
El regidor de Medi Ambient, Albert Castells, va anunciar l’aprovació definitivament del projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de l’ETC. “Un pas més per la transició energètica en els edificis municipals”.
 
 
Potenciar la promoció econòmica
 
 
Amb els vots a favor de JuntsXCat i de la regidora no adscrita, Carme Tena, i amb els vots en contra de Capgirem Vic i l’abstenció d’ERC, es va aprovar l’encàrrec de gestió per tasques de promoció econòmica, emprenedoria i incubació d’empreses a Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement per l’any 2023.
 
 
El regidor d’Universitat i Ciutat del Coneixement, Josep Arimany, va exposar: “El nostre lideratge és importantíssim i anem avançant en l’emprenedoria i incubació d’empreses. És una agència líder i som un gran exemple a altres ciutats”. Arimany va concloure: “No dubtem del lideratge, però veiem algun punt dubtós”. Per la seva banda, des de Capgirem Vic, Marc Camacho, va posicionar-se en contra “No per no estar d’acord amb la feina, però és un model de gestió que no compartim”.
 
 
Durant la sessió plenària també es va aprovar amb els vots a favor de JuntsXCat, els vots en contra de Capgirem Vic, i l’abstenció d’ERC i de la regidora no adscrita, Carme Tena, l’encomana de gestió a la Fundació Privada Educació i Art per la gestió de les Escoles Bressol Municipals de Vic amb la tarifació social corresponent, l’espai familiar amb la tarifació social corresponent, la Farinera, Centre d’Arts Visuals, el programa de medi obert, i els casals d’estiu municipals per l’any 2023.
 
 
La regidora d’Educació, Elisabet Franquesa, va explicar que es pot aprovar el punt 14, però va especificar que hi ha un error tècnic en el títol del punt. Concretament, la part del programa de medi obert hauria d’estar anul·lat, no existeix en aquesta encomana.
 
 
Des d’ERC, Maria Balasch, va expressar que no estan d’acord amb el tipus de gestió. “No és el nostre model”.
 
 
Per la seva banda, la regidora Carla Dinarès, de Capgirem Vic, va exposar que s’està aprovant una encomana sense una auditoria. “És una mostra més que aquest sistema no funciona pel que fa a la transparència”. Dinarès va aprofitar per comentar dues qüestions:
 
1. Assegurar que els casals d’estiu tindran piscina.
 
2. Regularitzar el personal dels casals d’estiu. Cobrar totes les hores que es treballen i que les reunions formin part de l’horari laboral.
 
 
La regidora no adscrita, Carme Tena, va abstenir-se,  ja que “el model és poc transparent”.
 
 
Polítiques d’habitatge
 
 
Per unanimitat es va aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu per la gestió dels pisos dotacionals de gent gran.
 
 
La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va explicar: “L’Ajuntament de Vic, a través d’Impuls Vic, gestiona habitatges que no només són els pisos de propietat de l’Ajuntament, sinó que gestiona els habitatges dotacionals de gent gran del Nadal que són propietat de la Fundació Hospital de la Santa Creu. S’havia signat el conveni de gestió d’aquests pisos que fem directament amb l’oficina d’Impuls Vic des de l’any 2019 i ara presentem una adenda per continuar gestionant els pisos dotacionals de gent gran del Nadal.
 
 
Des de Capgirem Vic, Carla Dinarès va dir: “Ens queixem perquè considerem que no es fan pròpies polítiques d’habitatge i creiem que ja estem acabant el Pla d'Habitatge es podria fer més. S’hauria de tendir a revertir. En els romanents no hi ha ni un euro en habitatge”.
 
 
També es va aprovar per unanimitat la pròrroga del conveni de cessió de la gestió d’ús de 4 habitatges propietat de l’agència de l’habitatge de Catalunya a l’Ajuntament de Vic. La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va aclarir que són quatre pisos que es gestionen de l’ajuntament. A més, Palmero no va voler fer spoiler del Pla d'Habitatge Local. “Ja en parlarem en el seu moment”.
 
 
Amb els vots a favor de JuntsxCat, els vots en contra de Capgirem Vic i l’abstenció d’ERC, i de la regidora no adscrita, Carme Tena, es va provar l’aprovació inicial de la desafectació d’un tram del camí públic del Mercè.
 
 
El regidor de Medi Ambient, Albert Castells, va comunicar que s’accepta la proposta de la propietat del Mercè de desplaçar uns metres del traçat del camí de domini públic. “És una necessitat dels nous fruit de l’ús públic i de l’alta freqüència del camí”.
 
 
Per la seva banda, Carla Dinarès, de Capgirem Vic, va demanar que s’aclareixi el punt. I va afegir que el tram de camí públic que es vol replantejar, trencarà el camí de l’anella verda.
 
 
Castells va respondre: “M’ofereixo a seguir parlant. És un procediment molt comú i aquí ja tenim 3 expedients perquè són camins amb orígens medievals”. Dinarès va replicar al regidor que no havia contestat el principal dubte i va demanar fins a quin punt es pot adequar la normativa per adequar-la als nous temps. Castells va contestar que no es tallarà cap camí d’ús públic.
 
 
Factures
 
 
Per unanimitat es va aprovar les factures relacionades al compte 413 de la liquidació de l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Vic i aprovar les modificacions de crèdit. La regidora d’Economia, Núria Homs, va explicar que són factures de finals d’any 2022 que administrativament no es poden pagar, i es passa ara. 
 
 
També es va aprovar per unanimitat les factures relacionades al compte 413 de la liquidació de l’exercici 2022 de l’OFIM i aprovar la modificació de crèdit.
 
 
Amb els vots a favor de JuntsXCat, d’ERC i la regidora adscrita, Carme Tena, i amb l’abstenció de Capgirem Vic, es va aprovar el reconeixement del dret d’indemnització a conseqüència de la suspensió de les obres de la Biblioteca de Vic durant el període del 16/03/202 al 09/04/2020.
 
 
La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va explicar: “Com ajuntament vam decidir aturar les obres de la biblioteca per la pandèmia, per salut pública. Van ser 25 dies. L’empresa ha demanat una indemnització i els càlculs ascendeix a 14.000 euros.
 
 
Més punts aprovats
 
 
S’aprova per unanimitat la modificació de la data de les sessions de ple ordinari dels mesos d’abril i de maig 2023.
 
 
Amb els vots a favor de JuntsXCat i ERC i els vots en contra de Capgirem Vic i de la regidora no adscrita, Carme Tena, es va aprovar l’alienació directa de la finca registral municipal 21083 (departament 2b - planta baixa local) que forma part de la casa Moreta, situada al carrer de Sant Miquel dels Sants, número 12.
 
 
També es va aprovar amb els vots a favor de JuntsXCat, els vots en contra de Capgirem Vic, i l’abstenció d’ERC i de la regidora no adscrita, Carme Tena, la revisió de les tarifes de l’aparcament de la rambla del Passeig i la rambla del Carme per l’any 2023.
 
 
Des d’ERC, Viqui Terricabras, va anunciar el vot en contra “perquè no estem a favor de la gestió del servei”. Per la seva banda, Marc Camacho, de Capgirem Vic, va dir “no estem a favor de la gestió del servei”.
 
 
Precs i preguntes
 
 
El grup d’ERC va preguntar pels robatoris a la deixalleria, el protocol d’Emergència per Sequera i per la captació de finançament externs. El grup de Capgirem Vic va preguntar per l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Vic per al finançament de l’Oficina Tècnica de l’R3; que s’exposés  públicament la situació contractual del bus urbà de Vic; per l’ampliació de l’horari de taquilla de l'estació d'autobusos i atenció presencial de la T-mobilitat, per la promoció activa de l’ús de la nova T-Jove des de l'Ajuntament; que es garantís la protecció dels arbres de la rambla del Bisbat durant les obres de reurbanització; que es parin les obres que s’estan fent al seminari vell pk no hi ha projecte arqueològic; i que s’expliqués quines garanties de publicitat es van donar per tal de fer el canvi de nivell de protecció de l’edifici de l’antic Petricó (carrer Arquebisbe Alemany, 41).