Subvencions per a entitats socials sense ànim de lucre per a la realització de projectes d'interès social

En el marc de “Vic, Ciutat Cuidadora “ s’ha fet la sessió de treball amb les entitats socials de Vic per informar de la convocatòria de subvencions per l’any 2023.

Subvencions per a entitats socials sense ànim de lucre per a la realització de projectes d'interès social.

La  convocatòria de subvencions està oberta a Projectes o activitats d’interès públic o social que es desenvolupen a Vic i que treballin amb les línies següents;

    1. Projectes de suport a la infància, a l’adolescència, la joventut i famílies amb situacions de vulnerabilitat social
    2. Pobresa i exclusió social
    3. Promoció i protecció de les persones grans
    4. Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència
    5. Projectes i activitats de participació i sensibilització amb col·lectius   vulnerables

El treball en xarxa  és una de les prioritats de les polítiques socials del Departament de Benestar i Família i que és totalment necessari per la cohesió i inclusió social. Treballar per una ciutat cuidadora que té en compte totes les persones especialment els col·lectius més vulnerables és bàsic per donar resposta a les necessitats cada vegada més complexes.

Per tal de treballar de manera complementària amb les entitats l’Ajuntament de Vic treu una convocatòria anual  de 200.000 euros per donar suport als diferents projectes socials que realitzen les entitats.

A la mateixa sessió es va presentar el vídeo “Vic, Ciutat Cuidadora “, així com un resum de les dades del 2022 i l’organització del Departament . En conjunt s’ha volgut reflectir la manera d’entendre aquesta ciutat cuidadora i el treball que fa el Departament de Benestar amb col·laboració amb tota la xarxa de la ciutat.