Tràmits per obrir un comerç

Si heu decidit obrir un comerç a Vic, l’Ajuntament posa a la vostra disposició tota la informació necessària perquè pugueu dur a terme el vostre projecte.

Decidir què i on. La iniciativa o projecte de creació d’un comerç es genera a partir d’una idea inicial i una primera voluntat d’establir-se per compte propi. Per desenvolupar el projecte podeu posar-vos en contacte amb Creacció, Creacció | Emprenedoria (creaccio.cat). Aquesta agència us podrà acompanyar en el desenvolupament del vostre projecte.  

Si voleu més informació podeu posar-vos en contacte amb comerc@vic.cat

 

Ja tinc idea i local. Què he de fer ara?

  1. Consultar a l’Ajuntament si el local compleix amb els requisits per realitzar l’activitat.
  2. Si s’han de fer obres, demanar la llicència d’obres a l’Ajuntament.
  3. Si voleu posar un rètol o alguna senyalització, primer consulteu la normativa a l’Ordenança del paisatge (Capítol IV. Usos privats del paisatge urbà).
  4. Heu de fer els tràmits a l’Agència Tributària: alta censal i alta a l’impost d’activitats econòmiques.
  5. Heu de sol·licitar la inscripció en el sistema de la Seguretat Social.

Per últim, heu de sol·licitar o comunicar l’activitat a l’Ajuntament.