Programes de polítiques actives d’ocupació

Des de Vic Ocupació gestionem els programes de Foment de l'Ocupació del SOC.

Els serveis, programes i actuacions que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya impulsa en l'àmbit del foment de l'ocupació volen facilitar la inserció de persones en situació d'atur que tenen dificultats afegides o especials a l'hora de trobar feina. En aquest àmbit, es promouen les iniciatives destinades –de manera prioritària– a persones desocupades que formen part de col·lectius amb més risc d'exclusió laboral o social, per proporcionar-los l'experiència laboral en entorns reals de treball i la qualificació necessària per a la inserció.

Com participar?

Cada any surten convocatòries específiques amb els requisits que han de complir les possibles persones participants.

On puc trobar més informació?

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres enviant un correu a ocupacio@vic.cat, trucant al telèfon 938 833 100 -ext. 17109, o enviant un WhatsApp al 686 735 692. També podeu fer-ho presencialment a les nostres oficines (pl. 1 d’Octubre, 1, 2a planta. Edifici El Sucre).