Ompliment de piscines per a l'estiu 2024

L'Ajuntament de Vic presenta les indicacions que cal seguir envers l'ompliment de piscines l'estiu del 2024.

Ompliment de piscines per a l'estiu 2024.
Ompliment de piscines per a l'estiu 2024

Des del maig de 2023, la ciutat de Vic es troba en estat d'excepcionalitat per sequera, decretat per l'Agència Catalana de l'Aigua. És el quart nivell dels set que hi ha fins a arribar a l'estat més elevat d'Emergència II, i s'identifica amb el color taronja, ja que es troba el mig d'aquesta escala que determina la situació dels diferents municipis de Catalunya envers la sequera. 

Així doncs, cal seguir mantenint i aplicant mesures per revertir la sequera, encara que en els últims mesos la situació hagi millorat per els episodis de pluja que s'han produït. 

En referència a l'ompliment de piscines cal tenir en compte diversos aspectes. 

Com a condicions generals: 

 • NO es poden omplir piscines, excepte en els casos que es presentaran a continuació.
 • NO es poden omplir piscines amb aigua dessalinitzada, amb aigua no potable ni amb aigua provinent d’altres zones sense restriccions en l’ús de l’aigua.

Pel que fa al reompliment parcial de piscines:

 • S’ha d’haver mantingut l’aigua neta durant tot l’any.
 • Han de disposar de sistema de recirculació d’aigua.
 • S’ha d’utilitzar la mínima quantitat per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • S’aplica a les piscines públiques i privades.

En referència al primer ompliment de piscines noves o rehabilitades: 

 • Piscines d’ús públic: aquelles obertes al públic o a un grup definit d’usuaris, no destinada únicament a la família i convidats del propietari o ocupant.
 • Piscines de comunitats de propietaris.
 • Piscines de cases rurals o d’agroturisme.
 • Piscines de col·legis majors o similars.

ÉS IMPORTANT: Les piscines desmuntables en general NO es poden omplir

També cal tenir en compte les piscines amb usos terapèutics: 

 • Piscines ubicades en hospitals i centres d'educació especial.
 • Piscines privades unifamiliars pel bany de persones amb una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.

Finalment, pel que fa als altres casos:

 • Piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.
 • Piscines desmuntables en centres educatius de menys de 500 litres pel bany d’infants.
 • Piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

ÉS IMPORTANT: NO es poden omplir piscines amb aigua dessalinitzada!

Per a fer un seguiment de l'estat actual en què es troba cadascun del municipis de Catalunya en referència a la sequera, podeu consultar clicant aquí