Casals d'estiu municipals de Vic - 2024

Des del Pla Educatiu d'Entorn de Vic, es vetlla i es promou la participació dels infants i joves, en situació de vulnerabilitat, en els diferents tallers i casals que s'ofereixen a la ciutat en l'època d'estiu.

En coordinació amb Serveis Socials i els diferents departaments que organitzen les propostes que es porten a terme a l'estiu es promou la diversitat d'actuacions per tal que arribin i siguin de fàcil accés per tots els públics. Es fa un acompanyament a les famílies per tal d'assegurar la participació dels seus fills en aquestes activitats.

Objectius:

  • Reforçar l'oferta d'accions educatives i d'activitats lúdiques que garanteixin la participació de l'alumnat més vulnerable, en èpoques de vacances escolars.
  • Promoure i garantir l’equitat, la igualtat d’oportunitats i evitar la segregació.
  • Oferir activitats lúdiques i esportives, adreçades a infants, adolescents, joves i les seves famílies.
  • Oferir una proposta d'activitats de ciutat en època d'estiu
  • Promoure la participació dels infants i joves més vulnerables en l'oferta de casals de la ciutat.
  • Fomentar l’esport, la interculturalitat i els valors saludables en el marc de les activitats i casals d'estiu municipals.

L'Estel és un casal exclusiu per a nens i nenes amb necessitats educatives especials 

Inscripcions casals d'estiu 2024