Regidoria d'educació

Des de la Regidoria d’Educació continuem treballant per afrontar aquests nous reptes. Reptes que plantegen el municipi com un ecosistema educatiu local que connecta l’educació i els aprenentatges que s’estan oferint des de diversos àmbits, dins i fora de l’horari lectiu, dins i fora dels centres escolars. Un ecosistema que vincula l’escola, les famílies i tots els agents i recursos del territori i que vetlla per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Regidoria d'educació

La Regidoria d’Educació de l'Ajuntament de Vic emmarca la seva política educativa sota el paraigua del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) i el Pla Educatiu d’Entorn (PEE).