Banners

Oficina Municipal d'Escolarització

Oficina Municipal d'Escolarització
L'Oficina Municipal d'Escolarització és l’organisme creat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vic per regular el procés d’escolarització de l'alumnat als centres docents finançats amb fons públics en els nivells d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria de la ciutat de Vic.