Model Vicactiva't

El Pla de l’Esport de Vic (2016 – 2020) és un projecte estratègic que va fixar les línies mestres en el camp de l’esport a la ciutat. El document defineix la política municipal encarada a potenciar la pràctica responsable de l’esport i incideix en aspectes concrets d’àmbits diversos. El resultat d’aquest pla de l’esport és el nou model esportiu de ciutat, el Model Vicactiva’t.

Subvencions esportives

Les subvencions per promoure l’esport a la ciutat i l’esport de rendiment es poden sol·licitar telemàticament. La subvenció per promoure l'esport podeu fer-ho fins el 19 de maig i la subvenció per l'esport de rendiment fins el 15 de setembre.