Guia per a la nova ciutadania

Informació pràctica i útil sobre els principals recursos d'acollida i acompanyament per a persones nouvingudes a la ciutat de Vic.

Empadronar-vos

Empadronar-se vol dir inscriure’s a l’Ajuntament per tal que quedi constància que es viu a la ciutat. És un tràmit gratuït.

A Vic, l’Ajuntament té dues oficines on es pot fer:

  • a l'Oficina Municipal d’Acollida. En el cas que no hagi viscut i/o no s’hagi empadronat/da mai a Vic.
  • i a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania. En el cas que ja hagi viscut i/o ja hagi estat empadronat/da a la ciutat, o que hagi de canviar alguna dada de l’empadronament o neixi un fill o filla.

Què necessiteu per empadronar-vos? 


Conèixer els recursos i serveis que ofereix la ciutat

L’Oficina Municipal d’Acollida ofereix informació de la ciutat i dels seus serveis i recursos, sobre aspectes culturals i de funcionament del país, mitjançant diferents activitats: activitats de benvinguda i l'itinerari formatiu del Servei de Primera Acollida.


Fer-se la targeta sanitària i accés al sistema públic de salut

El CAP (Centre d'Atenció Primària) és on heu d'anar sempre que tingueu un problema de salut.

Perquè us atengui la xarxa pública sanitària, cal tenir la targeta individual sanitària (TIS).

Després de tramitar-vos la TIS, al CAP us assignaran un equip sanitari.

A Vic disposem de dos CAP:

  1. CAP NORD.

pl. de la Divina Pastora, 6

  1. CAP REMEI.

ptge. del Pla del Remei, 10-12

Informació per tramitar la targeta sanitària 


Escolaritzar els meus fills i filles

A Catalunya l’escola és obligatòria per a totes aquelles persones des dels 6 fins als 16 anys que hi viuen, però és molt important que els infants vagin a l'escola a partir dels 3 anys per adquirir hàbits socials i educatius. De la mateixa manera, es recomana que dels 0 als 3 anys vagin a les escoles bressol.

Per escolaritzar els vostres fills i filles, en el període ordinari cal fer la preinscripció i després la matriculació directament a l'escola escollida en primera opció.

Per a l’alumnat que arriba durant el curs, cal adreçar-se a l'OME - Oficina Municipal d'Escolarització , on se'ls atendrà i derivarà segons el cas.

En el cas de fills menors de 3 anys, podem portar-los a una escola bressol (Escoles Bressol Municipals de Vic) o anar a l'Espai familiar municipal de Vic "El Remei". 


Aprendre català

A Vic comptem amb 5 serveis que ofereixen formació per aprendre el català:

  1. Centre de Formació d'Adults Montseny 
  2. CNLO-Centre de Normalització Lingüística d’Osona 
  3. Espai Multilingüe 
  4. Casal Claret 

Si voleu aprendre català, us podeu inscriure en períodes de matrícula als mateixos serveis.

En el cas que s'hagin tancat els períodes de matrícula, us podeu inscriure a Matrícula Viva, servei que s'ofereix des de l'OME , al carrer de les Basses, 3.


Treballar

A Catalunya poden treballar totes les persones d'edats entre els 16 i els 65 anys.

Les persones estrangeres no comunitàries necessiten permís de treball.

Per buscar feina podeu anar a:

Per treballar, heu de tenir permís de residència i treball.

Per resoldre dubtes sobre la gestió de la documentació en matèria d’estrangeria, informació i tramitació en general, podeu demanar hora per assessorament a:

  • CITE-Centre d’informació als treballadors estrangers 
  • AMIC-Associació d’Ajuda Mútua a l’Immigrant de Catalunya 

Buscar pis o casa per viure

Si busqueu un habitatge per viure, podeu anar a l’Oficina d’Habitatgeon us donaran informació i orientació en matèria d'habitatge de forma gratuïta.


Conèixer persones i connectar-se a Internet

La ciutat de Vic compta amb els Centres Cívics, uns equipaments municipals oberts a tota la ciutadania on es poden fer activitats socials, educatives i culturals.

Vic també compta amb gairebé 300 entitats i associacions