Assessorament legal i jurídic

Servei que ofereix informació i assessorament legal i jurídic en matèria d’estrangeria i refugi.

CPB-08-OficinaAcollida.jpgÉs un servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria, asil, mobilitat internacional, drets social i laborals de les persones immigrades i refugiades, que el presten 3 entitats diferents:

  • Assessorament legal i jurídic en matèria d’estrangeria:

amic.jpg   AMIC - Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants de Catalunya 

cite.png   CITE - Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers 


Per poder fer ús del servei cal demanar hora a l’Oficina Municipal d’Acollida.