Xarxa d'Acollida Municipal

La Xarxa d’Acollida Municipal (XAM), coordinada des de l’OMA, és una xarxa de treball formada pels diferents serveis i entitats de la ciutat que treballen i vetllen per a l’acollida de les persones nouvingudes. El seu objectiu és treballar transversalment i en col·laboració per fer una bona acollida a la ciutat.

XAM

La XAM treballa a través de reunions plenàries amb totes les entitats i a través de comissions temàtiques.

Comissió Lingüística

Es va crear amb l'objectiu d'unificar criteris en les accions per a l’aprenentatge de la llengua catalana a Vic. Formen part de la comissió: l'OMA, l'OME, el Centre de normalització lingüística d'Osona, el Centre de formació d'adults, Càritas Arxiprestal de Vic i Casal claret.