Plans d'Igualtat de Gènere i LGTBI+ (accions i projectes vinculats)

L’Ajuntament de Vic emmarca la seva actuació per desenvolupar les polítiques de gènere i LGTBI+ en el I Pla comarcal d’igualtat de gènere i el Pla marc per a la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere. Actualment, des de l’Ajuntament participem, mitjançant l’OTIG, en el procés d’un pla comarcal feminista que incorpori la doble mirada. En aquesta secció també trobem destacades certes accions com campanyes, accions vinculades als plans, projectes, etc.