Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI+ (OTIG)

L’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI+ (OTIG) gestiona les polítiques públiques d’igualtat i LGTBI+ de la ciutat de Vic i de la comarca d’Osona. La seva actuació consisteix en desenvolupar les polítiques públiques posant l’enfoc en garantir els drets de les dones i les persones LGTBI+ i en l’eliminació de les desigualtats i discriminacions de gènere, les violències masclistes i l’LGTBIfòbia. Des de l’any 2010, l’oficina actua en el marc d’un conveni entre l’Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d’Osona, i actualment amb el Consorci de Serveis Socials d’Osona, permetent donar servei a tota la comarca des d’un mateix model. En l’organigrama de l’Ajuntament de Vic, l’oficina se situa a l’Àrea d’Igualtat. De l’oficina se’n desprenen dos serveis dirigits a la ciutadania: - Servei d’Informació i Atenció a les Dones Vic-Osona (SIAD). - Servei d’atenció a la diversitat sexual i identitat de gènere Vic-Osona (SAI LGTBI+).

Servei d’Informació i Atenció a les Dones Vic-Osona (SIAD)

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de titularitat municipal i comarcal, per rebre informació sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones, i, si s’escau derivem a d’altres recursos i serveis per atendre la demanda. L’accés al SIAD pot ser presencial, telefònic, correu electrònic i per derivació d’altres professionals. És de caràcter gratuït i confidencial.

Servei d’atenció a la diversitat sexual i identitat de gènere Vic-Osona (SAI LGTBI+)

El SAI és un servei d’atenció, assessorament, acompanyament i informació de titularitat municipal i comarcal, destinat a tota la població en general però en especial a aquelles persones LGTBI+ que hagin patit, pateixin o estiguin en risc de patir alguna situació de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. L’accés al SAI pot ser presencial, telefònic, correu electrònic i per derivació d’altres professionals. És de caràcter gratuït i confidencial.