Processos participatius

Els processos de participació ciutadana són actuacions institucionalitzades destinades a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en l’orientació o definició de les polítiques públiques.

Els processos de participació ciutadana tenen com a objecte garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per tal de recollir l’opinió dels ciutadans respecte d’una actuació pública concreta en les fases de proposta, decisió, aplicació o avaluació.

Podeu veure tots els processos participatius oberts en el següent enllaç: http://participacio.vic.cat