Seguretat davant dels falsos revisors

Els casos d’estafes per falsos operaris del gas són freqüents i cal estar alerta

En la majoria de casos, es tracta de grups organitzats que seleccionen víctimes, sovint d’edat avançada i en ocasions aconsegueixen entrar dins del domicili per robar objectes de valor, sobretot joies i diners.

Aquestes persones són molt hàbils, qualsevol persona que baixi la guàrdia pot ser-ne víctima.

En molts casos actuen dues persones: mentre una persona distreu a la víctima i simula fer la revisió, l'altra recorre el pis per trobar diners o objectes de valor.

Visites comercials de llum o gas en el domicili

Recomanacions

En el moment de la inspecció