Unitat d'Atestats i Recollida de denúncies

Recollida de denúncies i confecció d'informes.

Unitat que recull denúncies penals i tramita documentació.  Confecciona atestats i informes.

Recull denúncies penals entre les 06:00 i les 21:00 hores.

  • Recollida de denúncies penals
  • Tramitació d’atestats i diligències
  • Investigació d’accidents
  • Informes d’accidents i d’intervencions
  • Informes de via i senyalització
  • Gestió amb objectes recuperats i comissats