Servei de mediació

És un servei públic, gratuït i universal, que acompanya als ciutadans en la resolució i gestió dels conflictes derivats de la convivència i les relacions personals. La mediació permet abordar el conflicte a través del diàleg; és més ràpida, més econòmica i més satisfactòria que un procés judicial i permet salvaguardar la relació entre les parts.

L’equip de mediadors:

  • Són professionals qualificats que escolten a totes les parts implicades.
  • Propicia espais per poder parlar i escoltar la posició de cada persona.
  • Ajuden a les parts a buscar punts en comú que satisfacin els interessos de tothom, i si és possible, arribar a un acord.
  • Garanteixen un tracte equitatiu i imparcial en tot el procés.
  • Garanteixen la igualtat de drets i deures, el respecte mutu entre les persones dins del marc de les normes i costums que configuren la convivència ciutadana.

Casos en què podem intervenir:

  • En la prevenció i gestió de conflictes veïnals generats per convivència (mals entesos, neteja, olors, humitats, impagaments de despeses comunitàries, gestió de la comunitat, ús indegut de l’espai comú...)
  • Conflictes que es generen a l’espai públic
  • Mediació restaurativa alternativa a la sanció administrativa per incompliment d’ordenances municipals de convivència.
  • Conflictes derivats de contractes lloguers, intermediació hipotecària i habitatge.
  • Programa específic d’acompanyament a les comunitats de veïns/es en l’aspecte organitzatiu, de convivència i energètic.

Contacte:

Adreça: Oficina Municipal del Remei - C. Virrei Avilés, 34
Telèfon: 938 862 100 - Ext. 20917 
Mòbil: 626 097 652
Correu: serveimediacio@vic.cat