Comunitats de veïns

Acompanyem a les persones que viuen a les escales de veïns i els hi facilitem eines per a la gestió burocràtica de la comunitat, per la millora de les relacions de convivència, l’ús adequat dels habitatges i dels espais comuns, i la promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica.

1. La gestió de la comunitat de veïns. Oferim assessorament, suport i eines pràctiques en la gestió burocràtica de les comunitats de veïns.

  • Comunitat de propietaris: És l’òrgan que regula les relacions entre propietaris d’un mateix immoble, siguin habitatges, garatges o locals. Descarregar la guia de suport
  • Comunitat de veïns: És un conjunt de persones que viuen en els diferents habitatges d’un mateix edifici, siguin propietàries o llogateres. Tothom comparteix uns espais comuns i unes normes de convivència.

2. La convivència veïnal. Afavorir un clima de bona convivència entre les persones que viuen en una mateixa escala de veïnes és bàsic per afrontar els conflictes que puguin sorgir. Aquí trobareu algunes estratègies que podeu adaptar per la vostra comunitat amb l’objectiu de generar relacions de bon veïnatge. Actuacions per a la convivència veïnal

3. La gestió energètica. Les escales de veïns tenen un paper clau a l’hora de conèixer i difondre els drets energètics de la ciutadania, les mesures d'eficiència i estalvi energètic i de confort a la llar. Aquí trobareu alguns consells i tallers pràctics.

4. Ajuts. Consulta les ajudes i  subvencions destinades als habitatges. 

Contacte:

Adreça: Oficina Municipal del Remei - C. Virrei Avilés, 34
Telèfon: 938 862 100 - Ext. 20917 
Mòbil: 626 097 652
Correu: serveimediacio@vic.cat