Civisme i agents cívics

El Servei d’Agents Cívics difon les ordenances municipals a través de campanyes informatives i de l’acurat seguiment per al seu compliment.

Qui som

El Servei d’Agents Cívics difon les ordenances municipals a través de campanyes informatives i de l’acurat seguiment per al seu compliment.

Ordenances municipals

El Servei d’Agents Cívics treballa, bàsicament, amb quatre ordenances municipals.

Sorolls

El Servei d’Agents Cívics fa anys que treballa per minimitzar el soroll que ocasionen les persones a l’espai públic, sobretot en horari nocturn.

Mobilitat: bicicletes i VMP

Ja fa anys que l’Ajuntament de Vic va iniciar un seguit d’actuacions per fomentar la mobilitat sostenible i segura a la ciutat, i avançar cap a una nova manera d’entendre els nostres desplaçaments.

Altres campanyes

Per donar a conèixer les normatives municipals i crear entorns de convivència positius, els agents cívics elaboren avisos informatius multilingües i materials gràfics de diversa tipologia. A més a més, realitzen campanyes específiques per barris o zones en funció de les necessitats o de les demandes de la ciutadania.

Civisme a les escales de veïns

El Servei d’Agents Cívics dona suport a les comunitats de propietaris/es en la difusió de les normatives de civisme i convivència, editant material gràfic, realitzant campanyes porta a porta o informant de la normativa vigent.

Activitats a centres educatius

El Servei d’Agents Cívics realitza sessions informatives, activitats i dinàmiques educatives amb escoles, centres de formació d’adults, espais d’educació en el lleure, associacions, etc., per donar a conèixer la seva figura, per identificar de primera mà quines són les necessitats i les demandes de la ciutadania en relació al civisme i la convivència, i per treballar les problemàtiques que sorgeixin.

Memòria del servei

Les memòries del Servei d’Agents Cívics recullen totes les actuacions, accions i projectes que s’han dut a terme en els últims cinc anys. Si us cal consultar la memòria d’algun any anterior, contacteu amb nosaltres i us la facilitarem.