Eines gestió documental

Quadre de Classificació Municipal (QdCM). Avaluació documental. Registre d'Eliminacions

Quadre de Classificació Municipal (QdCM). El quadre de classificació de la documentació és un dels instruments principals dels processos de control d’un sistema de gestió de documents (ISO 15489).

Per Decret d'Alcaldia de 10 de juny de 2022 l'Ajuntament es va adherir al model de Quadre de classificació de la documentació municipal aprovat per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Aquest model pretén ser un instrument que, basant-se en l’actual metodologia arxivística, s’adapti a la realitat de l’administració electrònica i permeti als ajuntaments el compliment de les actuals disposicions normatives relacionades amb la gestió documental, la transparència i les normes d’interoperabilitat.

Avaluació documental. Procés que determina el valor i el període de conservació dels documents. Un dels instruments tècnics que permet implementar la disposició i l'eliminació de documentació són les Taules d'Avaluació i Accés documental aprovades per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

Registre d'eliminacions. Informa de la documentació eliminada d'acord amb l'aplicació de les Taules d'Avaluació i Accés documental.