Serveis d'arxiu

El servei d’Arxiu Municipal és el responsable de la gestió de la documentació produïda i rebuda per l’Ajuntament. Així mateix és el responsable de la custodia, tractament, conservació i divulgació del patrimoni documental de la ciutat, tot garantint l’accés a la informació i facilitant la recerca i la investigació.

Serveis de l'Arxiu:

- Informació i assessorament en la recerca i la investigació

- Consulta presencial de documents històrics i administratius

- Biblioteca auxiliar de temàtica local i comarcal

- Hemeroteca