Fons documentals

Els fons documentals són un conjunt de documents de qualsevol tipologia o suport produït orgànicament i reunit i utilitzat per una persona, una família o un organisme en l’exercici de les activitats i funcions que li són pròpies.

Quadre de Fons:

1. Fons de l'administració pública

         -Fons Ajuntament de Vic (1293-2021)

         -Fons Ajuntament de Sentfores (1813/1932)

2. Fons d’entitats i associacions

          -Casa de la Caritat (1713-1980)

          -Agrupació Sardanista de Vic (1929-1980)

          -Colla Sardanista Riallera (1948-2020)

          -Associació de Música de Vich (1924-1934)

          -Unió Excursionista de Vic (butlletins 1986-2010)         

3.Fons personals

            -Angelina Puigdellívol (cartells i fulletons musicals de Vic 1944-2014)

            -Martí Munt (bomber 1840-1962)

4.Fons patrimonials

             -Mas Can Forcada (s. XVII-XIX)

5.Col·leccions

              -Col·lecció pergamins (1226-1635)

              -Col·lecció cartells (1900-2022)

              -Col·lecció fulletons (1822-2022)

              -Col·lecció Parlaments (Ajuntament de Vic 1980-2022)

              -Col·lecció programes Mercat del Ram (1935-2022)

6.Hemeroteca

               -Revista Vic (1936-2022)

               -Revista de Vic (2014-2022)

               -Diari de Vich (1932)

               -El 9 nou (1978-2022). Consultes edifici Arxiu Comarcal d'Osona

               -Ausona (1941). Consultes edifici Arxiu Comarcal d'Osona

               -La Marxa de Catalunya. Consultes edifici Arxiu Comarcal d'Osona

               -Osona Comarca (2005-2013)

7.Biblioteca Auxiliar de l’Arxiu