Lloguer

Lloguer habitatge assequible

BORSA D’HABITATGE


És un servei que ofereix l’Oficina Local d’Habitatge de Vic per tal de posar en contacte oferta i demanda d’habitatge.

Qualsevol propietari que tingui habitatge al municipi de Vic podrà adreçar-se al nostre Servei i de manera gratuïta li gestionarem el lloguer del mateix. D’altra banda, un llogater que cerqui habitatge al municipi també podrà cercar-lo a les nostres oficines.

Requisits que han de complir els llogaters:

 1. Haver treballat durant el darrer any.
 2. Tenir suficients ingressos per pagar el lloguer ( el preu del lloguer no pot superar el 40% dels seus ingressos ).
 3. No figurar en llista d’snef.

Documentació que cal aportar ( original i fotocòpia ):

 1. DNI/NIE
 2. Informe de vida laboral
 3. Dues últimes nòmines

Requisits que han de complir els propietaris:

 1. L’habitatge ha de tenir cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica
 2. Els subministraments han d’estar donats d’alta i al corrent de pagament


Documentació que cal aportar (original i fotocòpia ):

 1. DNI del propietari/s
 2. Cèdul·la d’habitabilitat
 3. Certificat d’eficiència energètica
 4. Escriptura de propietat
 5. Darreres factures d’aigua, llum i gas

Pel fet de posar l’habitatge a disposició de la borsa els propietaris tindran una assegurança de la llar i una assegurança de defensa jurídica, totalment gratuïtes. D’altra banda, de manera periòdica, el Servei de la Borsa d’Habitatge es compromet a controlar el manteniment de l’habitatge.

PREGUNTES FREQÜENTS
Apartat actualment en construcció.
Preguem disculpeu les molèsties.