POUM (Text consolidat)

El planejament actualitzat incorpora totes les modificacions puntuals. És de caràcter exclusivament informatiu.

PIU_General.JPG

Portal d'Informació Urbanística (PIU)*


El POUM de Vic es va aprovar l'any 2019 i s'ha anat realitzat modificacions puntuals.
Aquestes modificacions s'actualitzen en un text consolidat

(*) El planejament consolidat (PIU, normes i catàlegs) és de caràcter exclusivament informatiu.