Programa d'acompanyament al reagrupament familiar

Programa liderat per l'Oficina Municipal d'Acollida, Benestar i Família i Servei de Mediació , que acompanya a les persones que realitzen el reagrupament familiar així com a les persones que arriben reagrupades

Programa transversal de l'Ajuntament de Vic, on hi treballa l'Oficina Municipal d'Acollida (OMA), el Servei de Mediació i Benestar i Família. Està adreçat per una banda, a les persones estrangeres amb residència legal a Espanya que volen reagrupar a les seves famílies (ascendents, cònjuge i/o descendents), i per l'altra, a les persones que arriben reagrupades pel seu familiar. 

El Programa te com a objectiu acompanyar a la persona reagrupant durant tot el procés de tramitació i posar a disposició eines per a millorar les relacions de convivència, l'ús adequat dels habitatges i dels espais comuns, potenciar actituds cíviques i de respecte, així com afavorir la inserció i l’autonomia de les persones reagrupades a la ciutat, afavorir la convivència veïnal i la inclusió social.

 

El Programa consta de dues fases de treball i acompanyament:

 • La primera, s'inicia quan la persona reagrupant s'adreça a l'Oficina Municipal d'Acollida per realitzar la tramitació de l'informe d'adequació de l'habitatge, informe necessari per a dur a terme el reagrupament. Es realitza de forma mensual, i s'informa i es convida a tres sessions informatives:
   
  - Estalvi energètic i mesures de la llar
  Sessió dinamitzada pel departament de Serveis Socials de l’Ajuntament. L’objectiu de la sessió és apoderar i capacitar a les persones consumidores a través d’activitats de formació i sensibilització en temes d’eficiència energètica, condicions de confort i salubritat. 
   
  - Millora de la convivència a les escales de veïns i barris
  Sessió dinamitazada pel departament de Mediació de l'Ajuntament. L’objectiu de la sessió és donar eines a les persones perquè contribueixin a afavorir un clima de convivència entre els membres d’una mateixa escala de veïns, creïn sinèrgies a la comunitat per fer front a diferents problemàtiques que es puguin detectar. Sensibilització en potenciar actituds cíviques i de respecte 
   
  - Planificació i organització de l'acollida de la família reagrupada
  Sessió dinamitzada per l’Oficina Municipal d’Acollida i Serveis Socials. L’objectiu d’aquesta sessió és acompanyar en la planificació de l’arribada de la família a la ciutat, informant sobre les necessitats que tindran, per exemple: escolarització dels fills (què implica l’escolarització, quins papers es necessiten i quins costos econòmics hi ha), homologació d’estudis de països d’origen (quins papers es necessiten de país d’origen, qui l’ha de fer), aprenentatge del català, etc.  

 

 • La segona, s'inicia quan els familiars reagrupats arriben a la ciutat, orientant i acompanyant a les persones segons les seves necessitats.