Espai comunitari

L’Ajuntament disposa de l’Espai comunitari, un espai ubicat al passeig de la Generalitat, 31, a disposició de les entitats o iniciatives d’arrel comunitària amb la voluntat de generar espais de trobada i de sentiment de pertinença a la ciutat i als barris.

Els equipaments comunitaris són espais públics de participació i convivència oberts a tothom, amb la missió principal d'afavorir la vertebració de la comunitat per fomentar la cohesió social, l’equitat, l’arrelament i el sentiment de pertinença a la ciutat i als barris.

L'obertura, a principis del 2020, d'un equipament de caràcter comunitari ubicat al passeig de la Generalitat, número 37, entre els barris del Remei i de l’Estadi, està pensat per a complir les següents finalitats:

  • Acollir les sessions d'activitat física per a gent gran que ja fa anys que es desenvolupen a la ciutat i al barri, millorant-ne així l'accessibilitat de les persones usuàries i la seva visibilitat.
  • Acollir trobades i activitats puntuals d'entitats sense ànim de lucre o d'altres iniciatives cíviques vinculades al barri i a la ciutat.
  • Ser un punt de referència d'activitats al barri realitzades pel mateix teixit associatiu.
  • Facilitar un espai que permeti l'empoderament de les entitats i de les diverses iniciatives ciutadanes que s'hi puguin donar a través del desenvolupament personal, cívic, comunitari, social, cultural i de lleure i el foment de l’associacionisme, la cultura del voluntariat i la participació ciutadana que afavoreixen la convivència, el civisme i la inclusió social al barri i ciutat.