VA! Vic Acció! Punt de voluntariat Vic-Osona

El VA! Vic Acció! Punt de voluntariat de Vic-Osona és un espai de trobada entre les persones que volen dur a terme un voluntariat a la ciutat i aquelles entitats que cerquen voluntaris i voluntàries per col·laborar al si dels seus projectes. Està impulsat a Vic i Osona de la mà de la Coordinadora del Voluntariat d'Osona i l'Ajuntament de Vic.

Posa’t en contacte amb nosaltres:

Telèfon i WhatsApp: 680125454

Correu electrònic: puntdevoluntariat@osonavoluntariat.cat

Presencialment amb l’hora demanada:

-Carrer de les Basses, 3 (Vic)


Butlletí del voluntariat

Si vols estar al dia de tot allò relacionat amb el voluntariat de Vic i comarca apunta’t al nostre butlletí!


Què és el Punt de Voluntariat Vic-Osona?

El Punt neix amb la intenció de promoure la participació de la ciutadania, la cohesió social i la convivència fent d’enllaç entre les persones que volen fer un voluntariat i les entitats que tenen persones voluntàries. Es tracta d’un servei que vol fomentar l’activitat voluntària i l’associacionisme per contribuir al seu enfortiment, reconeixent el seu valor com a agents transformadors.

El Punt de Voluntariat Vic-Osona és l’espai de referència pel voluntariat a la comarca, creat per informar i assessorar tant a les entitats com a aquelles persones voluntàries. L’objectiu és contribuir a la consolidació d’un model de voluntariat sostenible, que doni resposta a les necessitats de les entitats i les persones voluntàries per incidir en una millora de la qualitat de vida de les persones, la convivència i la cohesió. 

Es tracta d’un servei municipal de l’Ajuntament de Vic impulsat conjuntament amb la Coordinadora de Voluntariat d’Osona per orientar a les persones majors de 16 anys i a les entitats sense ànim de lucre interessades en l’àmbit del voluntariat, apropant les diverses activitats que es duen a terme al territori per afavorir una major i millor participació.

A Vic hi ha un important nombre d’entitats sense ànim de lucre que ofereixen a la ciutadania la possibilitat de participar en alguns dels seus projectes. El Punt de Voluntariat és, doncs, l’espai on entitats i ciutadania poden adreçar-se per rebre informació i orientació en matèria de voluntariat.


Quins serveis ofereix?

A les persones voluntàries:

-Informació sobre el teixit associatiu i les activitats de voluntariat que es desenvolupen a Vic i la comarca d’Osona 

-Orientació per saber en quines activitats de voluntariat es podria col·laborar en funció dels seus interessos i motivacions 

-Presentació i primer contacte amb les entitats abans de col·laborar-hi puntual o periòdicament 

-Assessorament sobre recursos formatius vinculats al voluntariat i altres qüestions relacionades amb l’associacionisme i l’acció voluntària 

 

A les entitats de voluntariat:

-Suport individualitzat en la captació de persones voluntàries per participar en les activitats i projectes que ofereix l’entitat

-Difusió de la tasca de les entitats i el personal voluntari per afavorir així la seva visibilitat i reconeixement

-Informació i orientació sobre tots aquells aspectes vinculats a l’acció voluntària i la gestió de l’entitat en general

-Promoció de la col·laboració i el treball en xarxa entre tots els agents que configuren l’àmbit del voluntariat


Què és el voluntariat?

S’entén per voluntariat el conjunt de les persones que efectuen una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d’una organització estable i democràtica que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona. Així, la Llei 25/2015del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme defineix les persones voluntàries com a persones físiques que, d’una manera lliure, sense contraprestació econòmica, decideixen dedicar part del seu temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius, per mitjà de la participació en programes de voluntariat que duen a terme entitats sense ànim de lucre.