Suport municipal als barris

La ciutat de Vic compta amb 14 entitats veïnals i 14 barris: Remei, Estadi, Sant Anna, Osona, Serra-de-senferm, La Calla, Horta Vermella, Carrer Sant Pere, Centre històric, Caputxins, Sant Llàtzer i les Quatres Estacions, Sucre, Nord i el poble de La Guixa.

La ciutat de Vic compta amb 14 barris delimitats i recollits en el Pla director de barris elaborat l’any 2012 i que podeu consultar aquí. Aquesta divisió territorial del municipi es reforça amb la figura del regidor/a de barri, que té per objectiu exercir d'enllaç entre les demandes veïnals i les actuacions municipals a dur a terme per tal de garantir una correcta política municipal als barris. Podeu consultar els/les regidors/es de barri aquí: Regidors i regidores — Ajuntament de Vic

El veïnat dels barris dels municipis s’organitza formalment en les associacions de veïns i veïnes, que esdevenen espais de convivència i participació. Les finalitats d'aquestes entitats són diverses, i entre elles destaquen informar el veïnat sobre les qüestions que són del seu interès, així com recollir i canalitzar les seves demandes davant de les administracions públiques. Podeu consultar les associacions de veïns i veïnes de Vic i les seves dades de contacte aquí: Veïnals – vicentitats

Per la seva representativitat i funcions, l'Ajuntament vol fomentar l’enfortiment de les associacions veïnals de la ciutat, així com promoure noves actuacions col·lectives i reforçar les existents per positivar el manteniment dels espais de trobada i de relació als barris amb els seus veïns i veïnes. La implicació del conjunt del veïnat en aquestes entitats és clau per afavorir la cohesió social a la ciutat i com a pràctica de ciutadania amb l'objectiu de seguir fomentant la bona convivència. Aquest és, de fet, un dels pilars fonamentals de la raó de ser de les associacions de veïns i veïnes, i per això l'Ajuntament vol donar-los el suport necessari per seguir exercint aquesta funció cabdal a la ciutat.

Així, des de l’Ajuntament es dona suport a les associacions de veïns i veïnes de tots els barris de la ciutat a través de les següents accions:

  • Acompanyament i suport a les associacions veïnals en la gestió de l’entitat, formació, en l’organització d’activitats, en tràmits burocràtics i en la sol·licitud i justificació de subvencions, entre d’altres.
  • Coordinació i suport als regidors i a les regidores de cada barri.
  • Finançament de les festes i activitats socioculturals als barris i, per aquelles associacions que no disposen d’equipament municipal al barri, finançament de la seu social de l’entitat veïnal.
  • Gestió del fons de material compartit per a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat.