Servei de suport a les entitats de Vic

L’Ajuntament de Vic ofereix a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat assessorament i informació amb l’objectiu de dotar-les de les eines, els mecanismes i els recursos necessaris perquè puguin fer la seva tasca d’una manera autònoma i independent. L’horari d’atenció és amb cita prèvia de dilluns a divendres de 8 a 13h i dilluns i dimecres de 15 a 19h. Podeu demanar cita prèvia a: https://demaneuhora.vic.cat/

La ciutat de Vic compta amb més de 300 entitats detectades, de les quals prop de 260 estan inscrites formalment al Registre Municipal d’Entitats de Vic. Es tracta, doncs, d’una ciutat amb un ric teixit associatiu i una forta tradició organitzativa, i és que l’associacionisme vigatà juga un paper cabdal en la vida social, esportiva i cultural de Vic i és protagonista d’una part molt important de l’activitat a la ciutat.

Des de l’Ajuntament s’ofereix a les entitats sense ànim de lucre assessorament i informació amb la voluntat de fomentar l’associacionisme a la ciutat. Concretament, s’ofereix suport en:

 • Constituir-se com associació i inscripció al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya.
 • Gestió bàsica de l’entitat.
 • Canvis a l’entitat, com ara l’elecció de la nova junta directiva, canvis en el domicili social o fiscal de l’entitat, modificació d’estatuts, etc.
 • Tràmits de comunicació de modificacions al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya.
 • Assessorament en la sol·licitud i justificació de subvencions.
 • Facilitar models per a la redacció de plans, projectes, estratègies, etc.
 • Formació associativa.
 • Assessorament en l’organització d’activitats: cerca d’espais on realitzar l’acte, material necessari, pla de treball, escaletes, gestió de sol·licituds, etc.
 • Inscripció al Registre Municipal d’Entitats de Vic (RMEV)
 • Difusió d’activitats de les entitats vigatanes.
 • Fer xarxa amb altres entitats de la ciutat.
 • Gestió del voluntariat de l’entitat.
 • Altres consultes relacionades amb el món de l’associacionisme.

El Servei de suport a les entitats també preveu altres accions de foment de l’associacionisme:

 • Mostra d’Entitats de Vic

Cada mes de maig, la ciutat acull la Mostra d’Entitats de Vic, la trobada anual del teixit associatiu. Una norantena d’entitats, fundacions i altres col·lectius vigatans es troben any rere any per mostrar els projectes que desenvolupen al si de la seva entitat i la tasca voluntària que duen a terme durant l’any.

 • Butlletí Infoentitats

Cada dimarts i cada dijous, les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Vic reben per correu electrònic un butlletí amb informació municipal i de les demés entitats de la ciutat. No només actua com un espai de promoció i difusió de l’activitat associativa, sinó que també suposa un punt on compartir informacions i fer xarxa.

 • Butlletí d’informació d’ajuts, premis i subvencions per a l’associacionisme

Mensualment, les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Vic reben per correu electrònic un butlletí amb informació sobre ajuts, premis i subvencions públiques i privades de diferents ens adreçades al teixit associatiu.

 • Programa de l’associacionisme i el voluntariat de Vic

En aquests moments, l’Ajuntament, amb la col·laboració de les entitats de la ciutat, està elaborant un programa per establir les grans prioritats, les estratègies, els objectius generals i les grans previsions a mitjà i llarg termini que es volen assolir. La redacció del programa inclourà l'estratègia de l'Ajuntament a l'hora d'atendre les demandes, necessitats i inquietuds de les entitats amb la voluntat de prestar un servei òptim al conjunt del teixit associatiu vigatà.

Contacte

L’horari d’atenció és amb cita prèvia de dilluns a divendres de 8 a 13h i dilluns i dimecres de 15 a 19h. Podeu demanar cita prèvia a: https://demaneuhora.vic.cat/