Vic engega un programa per impulsar l'associacionisme i el voluntariat de la ciutat

S'ha elaborat una enquesta dirigida al teixit associatiu amb l'objectiu de que siguin les pròpies entitats de la ciutat les qui identifiquin els reptes principals com també per orientar les futures actuacions municipals

Vic engega un programa per impulsar l'associacionisme i el voluntariat de la ciutat.

 

El teixit associatiu juga un paper cabdal en la vida social i cultural de la nostra ciutat, la qual no s’entendria sense totes aquelles entitats que treballen dia a dia per fer de Vic una ciutat més oberta i cohesionada.

 

 

Conscients que els darrers anys el sector ha travessat importants dificultats, des de l'Ajuntament de Vic s'està elaborant un Programa per continuar potenciant el servei de suport i acompanyament a les entitats que s’ofereix des de l’àrea de Ciutadania, i que també aspira a impulsar el conjunt de l'associacionisme i el voluntariat de la ciutat.

 

Aquesta iniciativa donarà continuïtat a l'enquesta elaborada el passat mes de juny de l'any 2021 i que buscava conèixer específicament quin havia estat l'impacte de la pandèmia en el tercer sector, una informació que ja hi ha estat incorporada i de la qual se'n farà un retorn a principis del 2023.

 

L'actual programa s'ha marcat diversos reptes, com dotar al teixit associatiu de les eines, els mecanismes i els recursos necessaris per poder desenvolupar la seva tasca. Per altra banda busca establir prioritats, estratègies, objectius generals i previsions a mitjà i llarg termini, com també atendre les demandes, necessitats i inquietuds de les entitats.    

 

·      Per poder elaborar aquest programa és necessària la implicació de les entitats de Vic per tal que la diagnosi parteixi de les valoracions i aportacions del mateix teixit associatiu, i d'aquesta manera generar propostes conjuntes que ajudin a guiar les actuacions de l’administració local a l’hora de fomentar el desenvolupament i l’enfortiment de les associacions.

 

Per aquest motiu, convidem a totes les entitats de Vic a respondre el següent qüestionari perquè es pugui comptar amb la seva opinió sobre aspectes tan rellevants com els recursos econòmics, la gestió interna o la relació amb l’administració pública. Per respondre-la, que no us ocuparà més de deu minuts, només cal clicar al següent enllaç: ENQUESTA DEL PROGRAMA D’ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT DE VIC

 

La data límit per respondre l’enquesta serà el 20 de novembre

 

Si necessiteu suport a l’hora de contestar l’enquesta podeu venir presencialment a les nostres oficines situades al Carrer de les Basses nº 3 de Vic i us donarem tot el suport necessari per poder omplir i enviar-la. Ens podeu demanar hora mitjançant el correu ciutadania@vic.cat o bé trucant al 680125454. També podeu utilitzar aquestes mateixes dades de contacte per resoldre qualsevol tipus de dubte en relació al programa i l'enquesta.