Adaptacions i arranjaments de l'habitatge

La finalitat del programa és promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes en els seus habitatges.

Consisteix en reformes bàsiques d’adaptació funcional en els habitatges i en la instal·lació d’ajudes tècniques, inclosos elements de desplaçament, de llit i de comunicació.

Els arranjaments es poden fer:

  • En banys, per afavorir l’accessibilitat i facilitar la higiene personal.
  • En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús.
  • De caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en zones de trànsit.
  • Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.

Si necessiteu adaptar el vostre domicili o assessorament sobre com millorar l'accessibilitat contacteu amb serveis socials i us orientarem.