Pla d'educació per a la ciutadania global

L'objectiu del Pla per a la Justícia Global és el de fomentar la construcció d'una ciutadania crítica davant la realitat que vincula l'acció local a la ciutat i la seva dimensió global. Aquest Pla engloba diferents actuacions que es fan durant l'any al municipi amb l'objectiu de promoure una consciència crítica envers les causes que generen desigualtats i conflictes al món. El Pla consta de moltes activitats diferents que es porten a terme sobretot als centres educatius, però també en altres espais ciutadans on poder conscienciar a la ciutadania. Les activitats que es realitzen tenen diferents formats. exposicions, xerrades, tallers actuacions, intervencions al carrer, contes, debats, fires , formacions... per així poder incidir en els diferents col·lectius ciutadans.

Projecte Escena Comunitària

Escena Comunitària és un projecte d'Educació per al desenvolupament que dona resposta a una necessitat ciutadana, vinculant una gran varietat de joves de la ciutat en una activitat socioeducativa que utilitza el teatre com a eina de transformació social.

El mes de la cooperació a Vicjove

Un programa d'activitats adreçades a joves amb l'objectiu de despertar la seva consciència crítica entorn a moltes de les problemàtiques globals.