Consell Local de cooperació de Vic

El Consell Local de Cooperació, format per més d’una vintena d’entitats de Vic, és l’òrgan consultiu i participatiu en l’àmbit de la cooperació internacional a la ciutat. El Consell és, a més, l’encarregat de dissenyar i executar el Pla d’Educació per a la Justícia Global que es porta a terme anualment a la ciutat.

  El Consell Local de Cooperació (CLCVic) té un caràcter molt dinàmic, ja que s'ha anat ampliant amb l'entrada de nous actors i obrint-se a una gran diversitat d'àmbits de treball, tal i com marquen les línies de treball de l'actual Pla director de cooperació internacional.

El CLCVic està format per totes aquelles entitats de la ciutat que treballen la cooperació internacional i l'educació per al desenvolupament i és un espai de trobada i seguiment de les accions de cooperació, coordinació d'iniciatives, intercanvi de recursos o disseny i desplegament d'accions conjuntes a la ciutat. 

Les entitats que actualment formen el Consell Local de Cooperació de Vic, són: Agermanament sense Fronteres, ONG Alkaria, Cooperació Osona Sàhara (COOOS), Associació Festival Protesta, Associació de Ghanesos d'Osona, Insolàfrica, Joguines sense Fronteres, Associació Options Catalunya-Nepal, Associació la Mà Solidària, Nepamón, Associació Oudiodial, Pobles Germans, Associació Rosa Dilmé Rwanda, Associació Sociocultural de l'Índia, Assocaició TIC-Rwanda, Fundació Daniel Shah&Núria Toneu, Fundació Humanitària Dr. Trueta, UVic.UCC, Creu Roja Osona, Fundació Cívica Esperanzah-Casa Terra, Kaliu nepal, ONG Kakolum i Associació Bantandikori.