Projectes de cooperació internacional

A través del seu pressupost de cooperació, l’Ajuntament impulsa diferents projectes amb l’objectiu de promocionar la justícia global i impulsar un desenvolupament global més sostenible i equitatiu.

PROJECTES DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Aquests són projectes de cooperació descentralitzada que l'Ajuntament impulsa directament amb contraparts d'altres països, sempre en concordança amb les línies estratègiques que marca el Pla director de cooperació municipal.

PROJECTES DE COOPERACIÓ SUPRAMUNICIPAL

A banda de la cooperació directa, l'Ajuntament també participa en diversos projectes d'àmbit supramunicipal, actuant de forma coordinada amb altres institucions, entitats o ens locals catalans com ara el Fons Català de Cooperació, l'Agència Catalana de Cooperació i la Diputació de Barcelona.

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ PER ENTITATS

Es tracta d'una convocatòria de subvencions anuals per finançar projectes de cooperació internacional, Drets Humans i educació per a la Justícia Global, impulsats per entitats que formen part del Consell Local de Cooperació de Vic.