Memòria del servei

Les memòries del Servei d’Agents Cívics recullen totes les actuacions, accions i projectes que s’han dut a terme en els últims cinc anys. Si us cal consultar la memòria d’algun any anterior, contacteu amb nosaltres i us la facilitarem.