Altres campanyes

Per donar a conèixer les normatives municipals i crear entorns de convivència positius, els agents cívics elaboren avisos informatius multilingües i materials gràfics de diversa tipologia. A més a més, realitzen campanyes específiques per barris o zones en funció de les necessitats o de les demandes de la ciutadania.

CAMPANYA: LES CIGARRETES, BEN APAGADES I A LA PAPERERA!

El Servei d’Agents Cívics ha elaborat material gràfic amb l’objectiu de conscienciar sobre la gran quantitat de cigarretes que hi ha als nostres parcs, places, carrers i zones verdes. Aquesta campanya s’ha realitzat a petició dels nens i nenes de les escoles de Vic, que creuen que hi ha massa cigarretes a la ciutat. 

 

CAMPANYA: A VIC, ELS ESCOPITS AL MOCADOR!

 Juntament amb el Departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Vic, els agents cívics han elaborat un material multilingüe amb l’objectiu de fer conèixer als vigatans i vigatanes els perjudicis de salut que generen els escopits al carrer. 

PAPERERES I CONTENIDORS

 En col·laboració amb Medi Ambient, s’informa la ciutadania de la utilització correcta dels contenidors i de l’ús de les papereres, per tal d’evitar situacions d’insalubritat. 

Tota la informació sobre la gestió dels residus a Vic es pot trobar al web del Tu Tries - Ajuntament de Vic

Podeu seguir l’enllaç per visualitzar el treball de recerca El preu de l’incivisme i descobrir les conseqüències d’embrutar la ciutat i no tenir-ne cura.

 

COMERÇOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES

El Servei d’Agents Cívics dona suport als departaments d’activitats i comerç informant els establiments de les normatives municipals i controlant-ne el seu compliment.