Subvencions

L'Àrea de Cultura estableix convenis i altres acords amb entitats culturals sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes culturals a la ciutat. Per a accedir a aquests recursos cal establir acords i convenis amb l'Ajuntament de Vic. L'accés a aquests convenis es pot sol·licitar a través del tràmits que es mostren a sota:

Justificació de la subvenció

Una vegada finalitzada l'activitat per la qual s'ha rebut la subvenció es pot iniciar el tràmit. S'ha de fer abans del dia 15 de novembre del mateix any de sol·licitud de la subvenció.