Servei d’atenció a la diversitat sexual i identitat de gènere Vic-Osona (SAI LGTBI+)

El SAI és un servei d’atenció, assessorament, acompanyament i informació de titularitat municipal i comarcal, destinat a tota la població en general però en especial a aquelles persones LGTBI+ que hagin patit, pateixin o estiguin en risc de patir alguna situació de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. L’accés al SAI pot ser presencial, telefònic, correu electrònic i per derivació d’altres professionals. És de caràcter gratuït i confidencial.

El SAI Vic-Osona forma part de la xarxa de SAI’s  com un recurs més d’atenció del territori català i que funciona coordinadament amb l’acompanyament i suport de la Direcció General de Polítiques Públiques LGTBI+ del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya  i l’Àrea de Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona .

Què ofereix el SAI?