Servei d’Informació i Atenció a les Dones Vic-Osona (SIAD)

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de titularitat municipal i comarcal, per rebre informació sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones, i, si s’escau derivem a d’altres recursos i serveis per atendre la demanda. L’accés al SIAD pot ser presencial, telefònic, correu electrònic i per derivació d’altres professionals. És de caràcter gratuït i confidencial.

El SIAD Vic-Osona forma part de la xarxa SIAD’s  com un recurs més d’atenció a les dones del territori català i que funcionen coordinadament. El servei compta amb l’acompanyament i el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones (ICD), l’Àrea de Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona  i altres suports provinents del Pacte d’Estat contra la Violència  de Gènere del Ministeri d’Igualtat.

Què ofereix el SIAD?

 • Informació a les dones:
  Informació a les dones, entitats i a la ciutadania en general sobre recursos, actes i activitats relacionades amb les dones i l’equitat de gènere.
 • Assessorament psicològic:
  Suport i acompanyament psicològic per treballar els aspectes que han pogut portar a una situació de malestar i angoixa a les dones. També s'atenen els casos en què aquestes estiguin patint o hagin patit una situació de violència masclista. S’ofereix, també, atenció psicològica per a qualsevol dona en situació de discriminació per motiu de sexe, identitat de gènere, etc. 
 • Assessorament legal:
  Assessorament en diferents aspectes legals (civil, familiar: separacions, divorcis, temes de parella, impagament de pensions,...), recursos i drets en casos de violència masclista, dret laboral, maternitat, excedències,... 
 • Suport a professionals d’altres àmbits:

           Orientació a professionals per abordar la problemàtica de la violència masclista i per treballar per a l’equitat de gènere.

 • Suport a entitats:
  Orientació, assessorament i suport tècnic logístic a entitats i grups de dones.

 • Fons documental i material divulgatiu:
  El servei disposa de material divulgatiu i fons documental especialitzat en gènere. Es pot consultar el material disponible, així com sol·licitar-lo en préstec.

  Dins de la xarxa de recursos per a l’abordatge de les violències masclistes i del circuit de derivació, el SIAD Vic-Osona compta amb un recurs especialitzat com és el Servei d’intervenció especialitzada a la Catalunya Central, SIE Manresa-Catalunya Central, que és el servei de referència per a les dones i els seus fills i filles afectats per processos de violències masclistes per facilitar el seu procés de recuperació i reparació de les violències viscudes i del dany patit.