Animals a la ciutat

Tenir un animal no només suposa gaudir de la seva companyia i dels seus jocs, sinó que comporta una sèrie de responsabilitats amb ell i amb la societat.

És per aquest motiu que es té com a objectiu la consolidació progressiva de la tinença responsable d’animals de companyia, garantir la salubritat pública i, alhora, vetllar per la convivència i la protecció dels animals de companyia a la ciutat.

Per aconseguir-ho es realitzen les següents accions en matèria d’animals:

  • Intervenció en incidències causades per animals de companyia.
  • Recollida d’animals perduts o abandonats.
  • Gestió del cens d’animals de companyia.
  • Visites de control periòdic i de comprovació en les activitats relacionades amb la sanitat animal pel què fa referència al tràmit de llicència d’activitats (nuclis zoològics, centres veterinaris, etc.).
  • Tramitació de les llicències de tinença i/o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.

 

"Entra al Servei d'Agents Cíviques per tenir més informació sobre de com gestionem el civisme amb els animals a Vic"