Promoció de la salut

L’Ajuntament de Vic porta a terme diferents activitats i campanyes basades en la promoció de la salut tant individual com col·lectiva, per tal de millorar el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Vic.

Què és la Promoció de la Salut?

Segons la Llei 18/2009 de salut pública de Catalunya, s’entén per promoció de la salut el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries.

Vic, ciutat cardioprotegida

Vic, ciutat a la mesura humana, prioritza les persones i aposta fermament per un projecte amb l’objectiu principal de poder salvar vides.

Fes-ho bé!

Projecte comarcal de promoció dels hàbits saludables en infants i joves i de prevenció de l’obesitat infantil a Osona.