Protecció de la salut

La protecció de la salut engloba el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics presents al medi.

Què és la Protecció de la Salut?

L’objectiu principal de la Protecció de la salut és mitigar els efectes negatius que poden tenir diversos elements del medi sobre la salut i el benestar de les persones.

Seguretat Alimentària

La seguretat dels aliments, juntament amb la nutrició, és un tema de vital importància a nivell mundial. Els ciutadans i ciutadanes d’avui en dia volen saber cada vegada més sobre els productes que mengen i beuen, i tenen com a expectatives legítimes no solament estar segurs davant els riscos reals, sinó també sentir-se segurs i allunyats de la sospita permanent. És per això, que s’ha evidenciat la necessitat d’abordar la seguretat alimentària amb una estratègia global que reculli tots els aspectes de la cadena alimentària, des de la producció primària fins al subministrament final, amb un únic objectiu: la producció d’aliments segurs que garanteixin la protecció de la salut i els interessos de la població.

Legionel·la

La legionel·losi és una malaltia que afecta les vies respiratòries i que en els casos més greus es presenta com una pneumònia que, depenent de les característiques de la persona, pot arribar a ser molt greu, fins i tot provocant-li la mort.

Control de piscines d’ús públic

El control sanitari de les piscines d’ús públic i dels poliesportius té com a objectiu principal avaluar les condicions higienicosanitàries d’aquests establiments d’ús públic.