Control de plagues

Es considera una plaga el conjunt dels éssers vius que, en un lloc determinat, per la seva abundància i/o característiques, poden causar molèsties, perjudicis, problemes sanitaris o econòmics a les persones. És important controlar les plagues urbanes per protegir la salut de les persones, perquè poden ser transmissores de malalties, i per mantenir la via pública i edificis municipals d’ús públic sanejats i garantir-ne la seva salubritat. Per tant, el control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per a les implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Prevenir una plaga és millor que combatre-la.

Aus urbanes

Es consideren aus urbanes els ocells que estan presents al nucli urbà (coloms, gavians, tudons...)

Altres plagues (rosegadors, paneroles...)

El control de plagues està dirigit a mantenir la via pública i els edificis municipals d’ús públic sanejats d’artròpodes i rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de malalties anomenades zoonosis i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.

Avís de plagues

Si detecteu incidència relacionada amb plagues i aus urbanes a la nostra ciutat, podeu comunicar-ho a l'Ajuntament de Vic.