Pla Local de Salut

El Pla Local de Salut de la ciutat de Vic vigent per al període 2023-2028 és l'instrument estratègic que ha de permetre a l'Ajuntament, conjuntament amb d'altres institucions i/o entitats, portar a terme accions de millora en diferents determinants de salut, amb l'objectiu de millorar la salut i el benestar dels vigatans i vigatanes en el seu dia a dia i fer de Vic una ciutat saludable i amb qualitat de vida.