Gestió de vehicles abandonats

Aquest tràmit us permet informar de la detecció d'un vehicle abandonat a la via pública o donar de baixa un vehicle de la seva propietat.

L’estacionament a la via pública és un bé escàs, per la qual cosa no ens podem permetre de tenir-hi vehicles estacionats a perpetuïtat sense fer-ne ús. Aquests vehicles solen esdevenir focus de conflictes i generadors d’inseguretat, ja que en estar de forma permanent estacionats al mateix lloc sovint són objecte d’actes de vandalisme, fins al punt d’esdevenir un risc per a menors d’edat o altres persones que juguin o transitin per les immediacions, a més de generar sensació de deixadesa i conseqüentment d’inseguretat a l’espai públic.

Si vostè no fa servir un vehicle i se’n vol desfer, ho pot fer a través de la Guàrdia Urbana que se n’ocuparà de retirar-lo i lliurar-lo a un centre de desballestament

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit, la seva presentació electrònica o demanar hora per realitzar-lo de manera presencial aquí