Sol·licitud d’autorització de menors per viatjar a l’estranger

Aquest tràmit permet sol·licitar una autorització per viatjar a l'estranger als menors d'edat.

Els menors que viatgen a l’estranger sense anar acompanyats del pare, mare o tutor, han de dur una autorització expressa d’aquests.
Aquesta autorització no serà vàlida sense el número de registre, el segell i la signatura de l’agent.
El menor l’haurà de dur durant la seva estada a l’estranger, juntament amb el seu DNI original.

Ho pot sol·licitar el pare/mare o tutor legal del menor.

El document té una validesa de 3 mesos, a partir de la data d'expedició del document

Altra informació d'interès:

El menor ha de disposar d'un document vàlid que l'identifiqui; és a dir, o bé el DNI o bé el passaport. Sense cap d'aquests documents el menor no podrà sortir d'Espanya. El resguard del DNI, mentre s'està fent el document original, no és vàlid perquè no porta fotografia.

Per a països que no formen part de l'espai Schengen el menor necessita un passaport, l'autorització i, en el cas que el país de destinació ho sol·liciti, un visat.

Per a països que formen part de l'espai Schengen el menor necessita una documentació específica en els casos següents:

 • Si el menor és nacional i resident (és a dir, té la nacionalitat espanyola i resideix dins el territori espanyol), per sortir d'Espanya necessita:
  • DNI o passaport en vigor.
  • Autorització per poder viatjar a l'estranger.
 • Si el menor és estranger no comunitari, però resident a Espanya (per tant, disposa de Número d'Identificació d'Estrangers - NIE), per sortir d'Espanya necessita:
  • El passaport. Amb el NIE només no serveix, perquè aquest document no té validesa fora d'Espanya. Però a l'hora d'entrar de nou a Espanya sí que necessitarà el NIE.
  • Autorització per poder viatjar a l'estranger.
 • Si el menor és estranger i no resident (és a dir, disposa d'un visat, per exemple d'estudis, per un temps determinat i viu en una residència o amb una família que l'acull durant l'estada):
  • El menor s'haurà d'adreçar al consolat del país de procedència, donat que el Mossos d'Esquadra no tenen la competència per fer les autoritzacions en aquest cas.

Aquest tràmit s'ha de realitzar de manera presencial a l'Oficina de la Guàrdia Urbana del Remei.

Demana hora trucant al 93.885.00.00 o aquí